Duurzaamheid

Duurzaamheid is intrinsiek aan de manier waarop we zaken doen bij Future Pipe Industries Group.

Als bedrijf laten wij ons leiden door het volgende,

  • Bedrijfsdoel - om water en energie aan de wereld te leveren op de meest effectieve en duurzame manier.
  • Een Missie welke duidelijk maakt dat we ons doel zullen bereiken door onze rol als verantwoordelijke bedrijfsburger te vervullen in alles wat we doen.
  • Waarden zoals vertrouwen, verantwoordelijkheid, integriteit; zijn de hoeksteen van onze duurzaamheid en ons voortdurende succes.

Voor Future Pipe Industries Gaat duurzaamheid over het verschil maken en verantwoordelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op het milieu en de bredere gemeenschap. We zetten ons in voor duurzame ontwikkeling om een betere kwaliteit van leven voor iedereen te garanderen, nu en voor generaties in de toekomst. We omarmen de principes van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zoals vastgelegd in het United Nations Global Compact. Deze principes komen tot uiting in onze strategie en de mechanismen en werkwijzen die ons in staat stellen om dit te bereiken..

We hebben een gedefinieerde duurzaamheidsstructuur en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Duurzaamheid is de verantwoordelijkheid van elke medewerker van Future Pipe Industries en we moedigen, ondersteunen en erkennen de bijdragen eraan.

We zijn realistisch. We begrijpen dat we verbeteringen geleidelijk en continu moeten doorvoeren terwijl we doorgaan met onze activiteiten en deze uitbreiden binnen onze invloedssfeer. Dit bereiken we door doelen op lange, middellange en korte termijn vast te stellen en te evalueren en de controle over onze activiteiten te behouden. Dit beleid en een aantal andere beleidspunten van Future Pipe Industries werken samen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld het QHSE-beleid en ons Future Pipe Industries operationele kader.

We focussen ons op 4 hoofdthema’s,

Belanghebbende en gemeenschap

Het bouwen van sterke relaties voor het welzijn van het bedrijf, onze klanten, partners, medewerkers en de bredere gemeenschap maakt deel uit van onze manier van zakendoen. We hebben onze belanghebbende groepen geïdentificeerd en gaan met elk van hen in gesprek op een manier die bijdraagt aan wederzijds begrip en voordeel.

Mens & Cultuur

Wij geloven in mensen en stellen ze voorop bij alles wat we doen. Alleen door de acties van mensen zullen we onze drie andere duurzaamheidsdoelen kunnen realiseren. We zullen de relaties en cultuur opbouwen die nodig zijn om mensen in staat te stellen om productieve, tevreden en toegewijde bedrijfsburgers te zijn.

Milieu

De aard van ons bedrijf betekent dat we onze impact op het milieu moeten begrijpen en zorgvuldig moeten beheren. We hebben ook een grote verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om 's werelds leidingsystemen om te zetten naar de langere termijn, milieuvriendelijkere composite buis.

Wirtschaftlich

Wij voeren onze bedrijfsactiviteiten en groei op ethisch verantwoorde wijze uit en bouwen waarde op door onze toenemende verantwoordelijkheid, geleid door ons beleid, onze procedures en ons bestuur, uit te oefenen. We houden ons verantwoordelijk voor de ecologische, sociale en economische gevolgen van onze activiteiten en hebben een passend beleid en controle om deze te beheren om ervoor te zorgen dat onze groei positief is en verbetert voor de industrie waarin we werken en voor de wereld om ons heen.

Future Pipe Industries ziet er buiten dat alles op toe om de juiste actie te ondernemen voor alle belanghebbenden en tegelijkertijd onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren - om water en energie op de meest efficiënte en duurzame manier aan de wereld te leveren.

Om ons duurzaamheidsverslag over 2018 te bekijken, klikt u hier.